Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2019 Số hiệu: 23/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang Ngày ban hành: 19/07/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 23/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Đang cập nhật