Quyết định 437/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 437/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 437/QĐ-BTP năm 2019 sửa đổi Điều 3 Quyết định 760/QĐ-BTP về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ Tư pháp Số hiệu: 437/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 18/02/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 437/QĐ-BTP năm 2019 sửa đổi Điều 3 Quyết định 760/QĐ-BTP về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ Tư pháp

  • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 760/QĐ-BTP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP ...
  • Điều 1. Sửa đổi ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục thi ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 437/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 437/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 437/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 437/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 437/QĐ-BTP

Đang cập nhật