Quyết định 2037/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Số hiệu: 2037/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng Ngày ban hành: 14/11/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG ...
 • Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên ...
 • Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NGUỒN VỐN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2037/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Đang cập nhật