Quyết định 198/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 198/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 198/QĐ-TTg năm 2019 về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 vốn nước ngoài cho các bộ, ngành và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 198/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 18/02/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 198/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 198/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 198/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 198/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 198/QĐ-TTg

Đang cập nhật