Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 01/VBHN-BCA Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 18/02/2019 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách và chất liệu thẻ Căn cước công dân
  • Điều 4. Con dấu trên thẻ Căn cước công dân
  • Điều 5. Thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA

Án lệ về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA

Đang cập nhật