Thông tư 49/2018/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 49/2018/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 49/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Các hình thức tổ chức thực hiện hoạt động xét nghiệm
 • Chương II QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý hoạt động xét nghiệm
 • Điều 5. Quản lý quá trình thực hiện xét nghiệm
 • Điều 6. Quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc thử, vật tư tiêu hao
 • Điều 7. Bảo đảm an toàn xét nghiệm và vệ sinh lao động
 • Điều 8. Quản lý chất thải y tế
 • Điều 9. Quản lý hoạt động xét nghiệm HIV
 • Điều 10. Thực hiện các xét nghiệm tại chỗ tại các khoa lâm sàng thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương III NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH CHUYÊN MÔN TRONG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM
 • Điều 11. Nhiệm vụ của trưởng khoa xét nghiệm
 • Điều 12. Nhiệm vụ của bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm
 • Điều 13. Nhiệm vụ của kỹ thuật viên trưởng
 • Điều 14. Nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm
 • Điều 15. Nhiệm vụ của điều dưỡng viên trong hoạt động xét nghiệm
 • Điều 16. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý chất lượng xét nghiệm
 • Điều 17. Nhiệm vụ nhân viên y tế khác tại khoa xét nghiệm
 • Điều 18. Nhiệm vụ của người thực hiện hoạt động xét nghiệm tại trạm y tế xã
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 49/2018/TT-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật