Văn bản khác 15/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 15/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 15/KH-UBND về thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Số hiệu: 15/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính Ngày ban hành: 31/01/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Kế hoạch 15/KH-UBND về thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG ...
  • I. Mục đích và yêu cầu
  • II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
  • III. Một số nhiệm vụ cấp bách
  • IV. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ XÁC ĐỊNH MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TTATGT TRÊN ĐỊA BÀN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 15/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 15/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 15/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 15/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 15/KH-UBND

Đang cập nhật