Quyết định 3003/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3003/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2014 về Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 3003/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Võ Văn Minh Ngày ban hành: 26/11/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2014 về Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, KIỂM TRA THỰC TẾ VÀ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
 • QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, KIỂM TRA THỰC TẾ VÀ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY ...
 • I. Cấp mới Giấy chứng nhận.
 • II. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận
 • III. Quy trình gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận.
 • IV. Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận.
 • PHỤ LỤC 1 BIÊN BẢN KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 2 QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3003/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3003/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3003/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3003/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3003/QĐ-UBND

Đang cập nhật