Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 21/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu Ngày ban hành: 20/12/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND ...
 • QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất
 • Điều 4. Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại địa phương
 • Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Điều 6. Xử lý tồn tại
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật