Chỉ thị 20/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 20/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 thực hiện giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Bình Định ban hành Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng Ngày ban hành: 03/12/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 20/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 20/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 20/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 20/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 20/CT-UBND

Đang cập nhật