Quyết định 1425/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1425/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Số hiệu: 1425/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa Ngày ban hành: 20/12/2018 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH ...
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon ...
  • I. Quan điểm phát triển
  • II. Mục tiêu phát triển
  • III. Định hướng phát triển ngành báo chí, xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm ...
  • IV. Các giải pháp thực hiện
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch
  • Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1425/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1425/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1425/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1425/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1425/QĐ-UBND

Đang cập nhật