Thông tư 01/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 01/2019/TT-BQP quy định về chế độ báo cáo công tác của Ngành thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 01/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Chiêm Ngày ban hành: 03/01/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng, Thi hành án

Mục lục Thông tư 01/2019/TT-BQP quy định về chế độ báo cáo công tác của Ngành thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA NGÀNH THI HÀNH ÁN QUÂN ĐỘI
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo
  • Điều 3. Loại, trình tự, thời điểm và thời hạn báo cáo
  • Điều 4. Nội dung, thời gian thực hiện báo cáo
  • Điều 5. Hình thức, phương thức báo cáo
  • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung và mẫu đề cương báo cáo
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2019/TT-BQP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2019/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2019/TT-BQP

Đang cập nhật