Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Long An Số hiệu: 08/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần Ngày ban hành: 12/02/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Thi hành án

Mục lục Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Long An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2019 và thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CÓ HIỆU LỰC THI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc và điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
 • Điều 5. Thẩm quyền ban hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế
 • Điều 6. Thời gian thực hiện thủ tục cưỡng chế
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
 • Điều 7. Ban hành quyết định cưỡng chế
 • Điều 8. Giao và niêm yết công khai quyết định cưỡng chế
 • Điều 9. Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế
 • Điều 10. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch, phương án cưỡng chế
 • Điều 11. Phổ biến kế hoạch và phương án cưỡng chế
 • Điều 12. Vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế
 • Điều 13. Tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế
 • Điều 14. Xử lý tài sản khi thực hiện cưỡng chế
 • Điều 15. Biên bản thi hành quyết định cưỡng chế
 • Chương III KINH PHÍ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ
 • Điều 16. Xác định chi phí cưỡng chế
 • Điều 17. Kinh phí thực hiện cưỡng chế, tạm ứng và thanh toán chi phí cưỡng chế
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật