Quyết định 2468/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2468/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Số hiệu: 2468/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 2468/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ TUY HÒA
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuy Hòa, với các chỉ tiêu như sau:
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện:
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Tuy ...
  • Biểu 1. PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2019 THÀNH PHỐ TUY HÒA
  • Biểu 2. KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ TUY HÒA
  • Biểu 3. KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ TUY HÒA
  • Biểu 4. KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019 THÀNH PHỐ TUY HÒA
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2468/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2468/QĐ-UBND

Đang cập nhật