Quyết định 598/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 598/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành Số hiệu: 598/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên Ngày ban hành: 19/12/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng thông ...
  • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và ...
  • KẾ HOẠCH THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 598/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 598/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 598/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 598/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 598/QĐ-UBND

Đang cập nhật