Văn bản khác 18/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 18/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 Số hiệu: 18/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn Ngày ban hành: 14/02/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” TRÊN ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ
  • III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  • IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 18/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 18/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 18/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 18/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 18/KH-UBND

Đang cập nhật