Quyết định 202/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 202/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình phối hợp thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 202/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ Ngày ban hành: 23/01/2019 Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình phối hợp thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ NGÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phối hợp thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông ...
 • QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ NGÀNH ĐIỆN TRONG GIẢI QUYẾT ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Những nguyên tắc chung
 • Chương II QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CÁC THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN CHUYÊN DÙNG
 • Điều 3. Quy định thực hiện
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện
 • Điều 5. Trách nhiệm thực hiện các thủ tục
 • Điều 6. Công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực và Cơ quan quản lý nhà nước
 • Chương III THIẾT LẬP CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Điều 7. Quy định cơ chế một cửa điện tử
 • Điều 8. Giám sát tiến độ thực hiện
 • Chương IV QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 9. Quy định công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ
 • Điều 10. Chế độ báo cáo
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO ĐIỆN LỰC ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC 2 QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC 3 THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN THỰC HIỆN, CƠ QUAN THỰC HIỆN, CÁC BIỂU MẪU QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỪNG ...
 • MẪU SỐ 1 GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
 • MẪU SỐ 2 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI TRUNG ÁP
 • MẪU SỐ 3 NỘI DUNG BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH HỢP PHẦN QUY HOẠCH
 • MẪU SỐ 4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG ...
 • MẪU SỐ 5 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • MẪU SỐ 6 Mẫu trang bìa của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên ...
 • Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên ...
 • CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA ỦY BAN NHÂN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 202/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 202/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 202/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 202/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 202/QĐ-UBND

Đang cập nhật