Quyết định 3369/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3369/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh Đắk Lắk Số hiệu: 3369/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị Ngày ban hành: 12/12/2018 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 3369/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh Đắk Lắk

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN ...
  • Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp ...
  • Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 được UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán ...
  • Điều 3. Giao cho Sở Tài chính căn cứ tình hình thu ngân sách từng tháng, quý để giải quyết kinh phí thực ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Đắk Lắk, Thủ trưởng ...
  • PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3369/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Đang cập nhật