Văn bản khác 5181/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 5181/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 5181/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 5181/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa Ngày ban hành: 04/12/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Kế hoạch 5181/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” ...
 • I. MỤC TIÊU
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
 • 2. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học
 • 3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học
 • 4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử
 • 5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 5181/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 5181/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 5181/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 5181/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 5181/KH-UBND

Đang cập nhật