Quyết định 4089/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4089/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4089/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 Số hiệu: 4089/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh Ngày ban hành: 27/12/2018 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 4089/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019.
 • Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; thành ...
 • KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
 • I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2019
 • II. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4089/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4089/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4089/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4089/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4089/QĐ-UBND

Đang cập nhật