Quyết định 601/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 601/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt "Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021" Số hiệu: 601/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành Ngày ban hành: 19/12/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt "Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021"

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIAI ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc; Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng ...
 • ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
 • MỞ ĐẦU
 • I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
 • II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
 • III. PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN:
 • IV. YÊU CẦU:
 • V. KẾT CẤU CỦA ĐỀ ÁN:
 • VI. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TẠI ĐỀ ÁN:
 • Phần thứ nhất THỰC TRẠNG CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • I. TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH VỀ QUY MÔ SỐ HỘ GIA ĐÌNH CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ
 • II. THỰC TRẠNG VỀ QUY MÔ SỐ HỘ GIA ĐÌNH CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ
 • Phần thứ hai MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ LỘ TRÌNH SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ KHÔNG ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ
 • III. LỘ TRÌNH SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ KHÔNG ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN VỀ QUY MÔ SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở ...
 • Phần thứ ba ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ
 • I. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC:
 • II. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC:
 • Phần thứ tư NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:
 • II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 601/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 601/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 601/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 601/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 601/QĐ-UBND

Đang cập nhật