Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Số hiệu: 03/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh Ngày ban hành: 21/01/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN VÀ BỐ TRÍ KIÊM NHIỆM NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 65/2011/QĐ ...
 • Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN VÀ BỐ TRÍ KIÊM NHIỆM NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Tiêu chuẩn chung những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố
 • Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
 • Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
 • Điều 6. Quy trình tuyển chọn những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố
 • Điều 7. Bố trí kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật