Thông tư 02/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 02/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 14/01/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thống kê

Mục lục Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TÀI CHÍNH
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
 • Điều 4. Số liệu báo cáo thống kê
 • Điều 5. Khai thác dữ liệu, thông tin thống kê
 • Điều 6. Ứng dụng công nghệ thông tin và bảo mật thông tin thống kê ngành Tài chính
 • Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2019/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2019/TT-BTC

Đang cập nhật