Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT; đã được sửa đổi tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 02/2019/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Hải An Ngày ban hành: 28/02/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT; đã được sửa đổi tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ...
  • Điều 2. Bỏ cụm từ "Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến" tại điểm a khoản 2 Điều 7; thay thế cụm ...
  • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2019.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo ...
  • PHỤ LỤC ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật