Thông tư 11/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 11/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông Ngày ban hành: 11/03/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2018/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ ...
  • Điều 2. Điều khoản bãi bỏ
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • PHỤ LỤC BIỂU MỨC GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT (MỨC GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2019/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 11/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật