Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT

Tiêu đề: Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số hiệu: 1893/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Đại Thắng Ngày ban hành: 20/12/2018 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ ...
 • Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn ...
 • Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và người ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị ...
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ KẾ HOẠCH ...
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ- KẾ ...
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA BÁO ĐẦU TƯ
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ ...
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 • TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1893/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật