Thông tư 18/2018/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2018/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 18/2018/TT-BTP sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 18/2018/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 18/2018/TT-BTP sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2017/TT-BTP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng ...
  • Điều 2. Bỏ quy định tại ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản ...
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Mẫu số: 02/BNCB BIÊN BẢN HỘI NGHỊ (Sử dụng cho các Hội nghị)
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2018/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2018/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2018/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2018/TT-BTP

Đang cập nhật