Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 03/2019/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 18/03/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt ...
  • Điều 2. Thay thế cụm từ "sở giáo dục và đào tạo" bằng cụm từ "sở giáo dục và đào tạo, ...
  • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2019.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT để xử lý: