Văn bản khác 66/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 66/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 66/KH-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn thành phố Hà Nội Số hiệu: 66/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản Ngày ban hành: 14/03/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 66/KH-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
 • 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp ...
 • 2. Công tác xây dựng pháp luật
 • 3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực
 • 4. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh ...
 • 5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 66/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 66/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 66/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 66/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 66/KH-UBND

Đang cập nhật