Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Tiêu đề: Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2019 về hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh Ngày ban hành: 29/03/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2019 về hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) do Bộ Tư pháp ban hành

  • Số: 1083/BTP-QLXLVPHC"TDTHPL V/v hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số ...
  • TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
  • I. GIỚI THIỆU VỀ CHỈ SỐ CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
  • II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, MỤC TIÊU CỦA VIỆC NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1
  • III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1
  • IV. BIỂU MẪU BÁO CÁO (QUÝ VÀ NĂM) VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP ...
  • Phụ lục 1 BÁO CÁO Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp ...
  • Phụ lục 2 Biểu mẫu kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL để xử lý:

Tin tức về Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Đang cập nhật