Thông tư 26/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định về chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Số hiệu: 26/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Ngô Xuân Lịch Ngày ban hành: 31/03/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định về chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích công khai tài sản công
 • Điều 4. Nguyên tắc công khai tài sản công
 • Điều 5. Thẩm quyền công khai tài sản công
 • Chương II CHẾ ĐỘ CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG
 • Mục 1: CÔNG KHAI TÀI SẢN ĐẶC BIỆT
 • Điều 6. Danh mục tài sản đặc biệt và thành phần tham gia công khai tài sản đặc biệt
 • Điều 7. Hình thức công khai tài sản đặc biệt
 • Điều 8. Nội dung công khai tài sản đặc biệt
 • Điều 9. Mẫu biểu công khai tài sản đặc biệt và trách nhiệm báo cáo, trình duyệt mẫu biểu công khai tài ...
 • Điều 10. Thời gian, địa điểm công khai tài sản đặc biệt
 • Mục 2: CÔNG KHAI TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG
 • Điều 11. Danh mục tài sản chuyên dùng và thành phần tham gia công khai tài sản chuyên dùng
 • Điều 12. Hình thức công khai tài sản chuyên dùng
 • Điều 13. Nội dung công khai tài sản chuyên dùng
 • Điều 14. Mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng và trách nhiệm báo cáo, trình duyệt mẫu biểu công khai ...
 • Điều 15. Thời gian, địa điểm và trình tự thực hiện công khai tài sản chuyên dùng
 • Mục 3: CÔNG KHAI TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TÀI SẢN CÔNG KHÁC
 • Điều 16. Danh mục tài sản phục vụ công tác quản lý và thành phần tham gia công khai tài sản phục vụ công ...
 • Điều 17. Hình thức công khai tài sản phục vụ công tác quản lý
 • Điều 18. Mẫu biểu công khai tài sản phục vụ công tác quản lý và trách nhiệm báo cáo, trình duyệt mẫu ...
 • Điều 19. Nội dung, thời gian, địa điểm và trình tự thực hiện công khai tài sản phục vụ công tác quản ...
 • Điều 20. Công khai tài sản công khác
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2019/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 26/2019/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2019/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2019/TT-BQP

Đang cập nhật