Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 05/2019/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 29/03/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
 • Điều 3. Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu, đào tạo trực ...
 • Điều 4. Đào tạo trực tuyến, đào tạo qua các phương tiện thông tin đại chúng
 • Điều 5. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và ...
 • Điều 6. Quản lý hoạt động đào tạo
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT để xử lý:
 • Đang cập nhật