Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 04/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam Ngày ban hành: 01/04/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BNNPTNT NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật