Nghị định 53/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 53/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Số hiệu: 53/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 05/05/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu phí
 • Điều 3. Tổ chức thu phí
 • Điều 4. Người nộp phí
 • Điều 5. Các trường hợp miễn phí
 • Chương II MỨC PHÍ, XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ PHẢI NỘP
 • Điều 6. Mức phí
 • Điều 7. Xác định số phí phải nộp
 • Chương III KÊ KHAI, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ
 • Điều 8. Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí
 • Điều 9. Quản lý và sử dụng phí
 • PHỤ LỤC
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan tại địa phương
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu số 01 TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT
 • Mẫu số 02 TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
 • Mẫu số 03 THÔNG BÁO NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
 • Mẫu số 04 THÔNG BÁO NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 53/2020/NĐ-CP để xử lý: