Chỉ thị 12/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 12/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 12/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/04/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ...
 • 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • 2. Bộ Công an
 • 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • 4. Bộ Tư pháp
 • 5. Bộ Thông tin và Truyền thông
 • 6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • 8. Bộ Tài chính
 • 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao
 • 10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • 11. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • 12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 12/CT-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Chỉ thị 12/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 12/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 12/CT-TTg

Đang cập nhật