Quyết định 454/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 454/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 454/QĐ-BHXH năm 2019 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 454/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 23/04/2019 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thống kê

Mục lục Quyết định 454/QĐ-BHXH năm 2019 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội, bao gồm:
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH BHXH
 • PHỤ LỤC SỐ 02 GIẢI THÍCH NỘI DUNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
 • 01. Công tác thu BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN
 • 02. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
 • 03. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN
 • 04. Công tác thực hiện chính sách BHXH
 • 05. Công tác thực hiện chính sách BHYT
 • 06. Công tác tổ chức cán bộ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 454/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 454/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 454/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 454/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 454/QĐ-BHXH

Đang cập nhật