Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 03/VBHN-BNNPTNT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 16/04/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2017/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
 • Điều 3. Chất chính trong thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 4. Quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới
 • Điều 5. Sử dụng thuốc thú y có thành phần kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
 • Điều 6. Quy trình thẩm định chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu ...
 • Điều 7. Căn cứ kiểm tra chất lượng, độ dao động cho phép trong kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi ...
 • Điều 8. Thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 9. Xử lý kết quả kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 10. Cấp giấy xác nhận chất lượng và giám sát lô hàng đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu
 • Điều 11. Tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I CÁC NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ TRONG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ ÁP DỤNG SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI, ...
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT TỐI THIỂU BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ KHI XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN THỨC ...
 • PHỤ LỤC III CÁC NỘI DUNG TỐI THIỂU PHẢI THỂ HIỆN TRÊN NHÃN HÀNG HÓA THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
 • PHỤ LỤC IV ĐỘ DAO ĐỘNG CHO PHÉP TRONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật