Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Số hiệu: 44/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 20/05/2019 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

  • NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
  • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
  • Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
  • Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh
  • Điều 3. Kinh phí thực hiện
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Chương II ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 44/2019/NĐ-CP để xử lý: