Thông tư 47/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 47/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 47/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 05/08/2019 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
 • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
 • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
 • Điều 5. Các đối tượng được miễn phí, lệ phí
 • Điều 6. Kê khai,nộp phí, lệ phí
 • Điều 7. Quản lý phí, lệ phí
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 47/2019/TT-BTC để xử lý: