Thông tư 18/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 18/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ Ngày ban hành: 20/05/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • Điều 3. Thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới
 • Điều 4. Tập huấn lý thuyết nghiệp vụ
 • Điều 5. Thực hành kiểm định xe cơ giới tại đơn vị đăng kiểm
 • Chương III TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
 • Điều 6. Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên
 • Điều 7. Tập huấn nhân viên nghiệp vụ
 • Chương IV ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • Điều 8. Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới
 • Điều 9. Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 • Điều 10. Người đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên
 • Chương V HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
 • Điều 11. Quy định về nhân lực trong quá trình hoạt động
 • Điều 12. Các nội dung niêm yết tại đơn vị đăng kiểm
 • Chương VI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VÀ DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • Điều 13. Triển khai xây dựng đơn vị đăng kiểm
 • Điều 14. Kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Điều 15. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, đánh giá
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam
 • Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị đăng kiểm
 • CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • PHỤ LỤC 2 MẪU CHỨNG CHỈ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 3 MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • PHỤ LỤC 4 MẪU BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT ...
 • PHỤ LỤC 5 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MẶT BẰNG ĐƠN VỊ, XƯỞNG KIỂM ĐỊNH, THIẾT BỊ THÔNG TIN LƯU TRỮ ...
 • PHỤ LỤC 6 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ KIỂM TRA, DỤNG CỤ KIỂM TRA
 • PHỤ LỤC 7 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 8 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ DỮ LIỆU
 • PHỤ LỤC 9 MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SỔ THEO DÕI, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ẤN CHỈ KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 10 MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2019/TT-BGTVT để xử lý: