Văn bản khác 503/KH-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 503/KH-BYT

Tiêu đề: Kế hoạch 503/KH-BYT năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 503/KH-BYT Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 16/05/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 503/KH-BYT để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 503/KH-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 503/KH-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 503/KH-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 503/KH-BYT

Đang cập nhật