Quyết định 705/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 705/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 705/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 07/06/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN ...
 • Điều 1 Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ...
 • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. PHẠM VI NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
 • III. MỤC TIÊU
 • IV. YÊU CẦU
 • V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • VI. LỘ TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 705/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 705/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 705/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 705/QĐ-TTg

Đang cập nhật