Quyết định 702/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 702/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 702/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 702/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 07/06/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 702/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HẠ LONG ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
  • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, với ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 702/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 702/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 702/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 702/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 702/QĐ-TTg

Đang cập nhật