Thông tư 06/2019/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2019/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 06/2019/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 01/06/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2012/TT-BNV NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý công chức
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2019/TT-BNV để xử lý: