Quyết định 22/2019/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 22/2019/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 22/2019/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 22/2019/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/06/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bảo hiểm

Mục lục Quyết định 22/2019/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
 • Điều 3. Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
 • Điều 4. Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
 • Điều 5. Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
 • Điều 6. Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
 • Điều 7. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
 • Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm ...
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 22/2019/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 22/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 22/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 22/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật