Quyết định 23/2019/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2019/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 23/2019/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/06/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
  • Điều 4. Cửa khẩu nhập
  • Điều 5. Địa điểm làm thủ tục hải quan
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2019/QĐ-TTg để xử lý: