Quy định 195-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 195-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 195-QĐ/TW năm 2019 về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 195-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trần Quốc Vượng Ngày ban hành: 18/06/2019 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quy định 195-QĐ/TW năm 2019 về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

  • QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CẤP TRÊN ĐỐI VỚI ỦY BAN KIỂM TRA CẤP DƯỚI TRONG CÔNG TÁC KIỂM ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Nguyên tắc chung
  • Điều 3. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
  • Điều 4. Chỉ đạo thực hiện các nội dung khác có liên quan
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 195-QĐ/TW để xử lý:

Phân tích chính sách về Quy định 195-QĐ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quy định 195-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quy định 195-QĐ/TW

Đang cập nhật