Thông tư 08/2019/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2019/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 08/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 04/07/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2015/TT-NHNN NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA THỐNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-NHNN
  • Điều 2. Bãi bỏ
  • Điều 3. Xử lý đối với các cuộc thanh tra do Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà ...
  • Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2019/TT-NHNN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2019/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2019/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2019/TT-NHNN

Đang cập nhật