Thông tư 25/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 25/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ Ngày ban hành: 05/07/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 4. Hồ sơ thiết kế ô tô
 • Điều 5. Thẩm định thiết kế
 • Điều 6. Thử nghiệm mẫu điển hình
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm
 • Điều 8. Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất, lắp ráp
 • Điều 9. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm
 • Điều 10. Quy định trong quá trình sản xuất, lắp ráp hàng loạt
 • Điều 11. Cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm
 • Điều 12. Cấp mở rộng, bổ sung Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm
 • Điều 13. Tạm dừng việc xuất xưởng của kiểu loại sản phẩm và thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho kiểu loại ...
 • Điều 14. Quản lý rủi ro
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ TRIỆU HỒI SẢN PHẨM CÓ KHUYẾT TẬT
 • Điều 15. Sản phẩm phải triệu hồi
 • Điều 16. Triệu hồi sản phẩm
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN
 • Điều 17. Trách nhiệm của Cơ quan QLCL
 • Điều 18. Trách nhiệm của cơ sở thử nghiệm
 • Điều 19. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu linh kiện và cơ sở thiết kế
 • Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2019/TT-BGTVT để xử lý: