Nghị định 61/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 61/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam Số hiệu: 61/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/07/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thực hiện biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 4. Chức danh pháp lý của Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 5. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 6. Kinh phí bảo đảm cho Cảnh sát biển Việt Nam
 • Chương II TỔ CHỨC CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 7. Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 8. Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 9. Phạm vi hoạt động, địa bàn quản lý
 • Điều 10. Thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể cơ quan, ...
 • Chương III TRANG PHỤC CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Mục 1. CẢNH HIỆU, CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 11. Cảnh hiệu
 • Điều 12. Cấp hiệu
 • Điều 13. Phù hiệu
 • Điều 14. Biểu tượng
 • Điều 15. Biển tên
 • Điều 16. Lô gô
 • Điều 17. Phù hiệu kết hợp cấp hiệu
 • Mục 2. CẢNH PHỤC, LỄ PHỤC CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 18. Cảnh phục, lễ phục
 • Điều 19. Cảnh phục thường dùng, cảnh phục dã chiến, cảnh phục nghiệp vụ, cảnh phục công tác; mũ và áo ...
 • Điều 20. Lễ phục mùa đông của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào ...
 • Điều 21. Lễ phục mùa đông của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào ...
 • Điều 22. Lễ phục mùa hè của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào ...
 • Điều 23. Lễ phục mùa hè của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào ...
 • Điều 24. Lễ phục của công nhân và viên chức quốc phòng
 • Điều 25. Lễ phục của đội danh dự và tiêu binh
 • Điều 26. Quy định về quản lý, sử dụng cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và cảnh phục của Cảnh sát biển Việt ...
 • Chương IV CỜ HIỆU, MÀU SẮC VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TÀU THUYỀN, XUỒNG, MÁY BAY CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 27. Cờ hiệu
 • Điều 28. Màu sắc của tàu thuyền, xuồng Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 29. Màu sắc máy bay Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 30. Ký hiệu
 • Chương V PHỐI HỢP
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 • Điều 32. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 38. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 39. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 40. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương
 • Điều 41. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 42. Trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 43. Hiệu lực thi hành
 • Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 45. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 61/2019/NĐ-CP để xử lý: